Adalet Bakanlığı
Konya Bilgi İşlem Müdürlüğü
Bilgi İşlem Teknik Arıza
5353
numaralı dahili numarayı arayarak ilgili personel ile görüşebilirsiniz.

Sait YILDIZ
Bilgi İşlem Şefi

 

 

 

 

 

 

 

Müdürlüğümüzün Görevleri

      Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 02/12/2005 tarih, B.03.0.PER.0.00.00.02/105894 sayılı makam onayı ile faaliyete geçirilen Bilgi İşlem Müdürlükleri ve bu müdürlükler bünyesinde Bilgi İşlem Şeflikleri ve Büroları kurularak Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet vermeleri sağlanmıştır. Temel görevleri Ulusal Yargı Ağı Projesinin işletimidir.

  • Konya Adliyesi'ne ait internet sitelerinin Türkçe ve İngilizce tasarım, kodlama, güncelleme ve idamesinin yapılması,
  • Adalet Bakanlığı internet sitesinden bakanlık adına yapılacak duyurular, bakanlık merkez birimlerinin ilgili duyuruları, Konya Adliyesi'ne ait duyurular ile birimlerimizin genelini ilgilendiren duyuruların yayınlanması, süresi dolanların arşivlenmesi birimimizin başlıca görevlerindendir.

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) Hakkında

      UYAP; günümüzün gerekli tüm teknolojik gelişmelerini kullanarak, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının, bağlı ve ilgili kuruluşlarının, adli ve idari tüm yargı ve yargı destek birimlerinin donanım ve yazılım olarak iç otomasyonunu ve benzer şekilde bilgi otomasyonu sistemlerini kurmuş kamu kurum ve kuruluşları ile dış birim entegrasyonunu sağlayan ve e-Dönüşüm sürecinde e-Adalet ayağını oluşturan bir bilişim sistemidir. Bugün itibariyle UYAP ülkemizde Bakanlığımız teşkilatı ile yargı birimlerinin tamamında işletimde olup bu birimlerin her türlü yargısal, idari ve denetim faaliyetleri bu sistemle elektronik ortamda yürütülmektedir.

KONYA HAKKINDA
KONYA HAKİMEVİ
SİTEMİZİ
 

Konya Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. © 2016 Tüm Hakları Saklıdır.