Adalet Bakanlığı
Konya Esas ve Karar Bürosu
Adliyemize ait;
0332 221 31 00
numaralı santral hattını arayarak ilgili büro kalem personeli ile görüşebilirsiniz.

Bu büro tarafından;

Esas Masasında;


• Kamu davasının başlangıcından sonuna kadar takibi “Esas İş-lemleri” alanından yapılır.
• Soruşturma bürolarından gönderilen iddianameler ile Mahke-melerden görevsizlik ve yetkisizlik kararları ile lüzumu muha-keme kararlarına dair evrakın ilgili mercilere teslimi sağlanır. Mağdur ve müştekinin adı ve soyadı, şüphelilerin açık kimlik-leri, suçların türü, soruşturma defteri sıra numarası, tutuklan-ma tarihi, evrakın mahkemeye veriliş tarihi, itiraz ve başvuru-lan yasa yolları ile ilgili işlemlerin doğruluğu kayıtlardan kontrol edilir.
• Davaname yoluyla açılan davaların takibi yapılır.
• Mahkemelerden gönderilen ve hükümlülük içermeyen ertele-me veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları esas kaydına şerh düşülür.
• Tahliye müzekkereleri UYAP Bilişim Sistemi üzerinden inti-kal ettiği Esas Masasında işleme alınıp, bu büronun yazışmalarını yürüten Cumhuriyet savcısı tarafından ceza infaz kurumuna ulaştırılır. Mesai saatleri dışında bu işlem iç nöbetçi Cumhuriyet savcısı tarafından, infaz veya Müracaat ve İlk Kayıt Bürosunda görevli zabıt kâtipleri vasıtası ile yerine getirilir.

Karar Masasında;


• Soruşturma bürolarından gönderilen kovuşturmaya yer olma-dığına dair karar, görevsizlik ve yetkisizlik kararları ile ilgili tüm işlemler yerine getirilir.
• Şikayetinden vazgeçmemiş olan müştekiye ve ifadesi alınmış olan şüpheliye yapılacak tebligat işlemlerinde, soruşturma ka-tiplerinden zarflanmış şekilde intikal eden tebliğ evrakının bandrol ve posta tevdi işlemleri yerine getirilir.
• Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlara itiraz edildiğinde veya itiraz sonrası kanun yararına bozma yoluna başvuruldu-ğunda evrak çıkartılarak gerekli işlemler yapılır ve ilgili mer-cie gönderilir.
• Kovuşturmaya yer olmadığı dair karar verilerek Karar Masasına tevdi edilen soruşturma evrakında;
• Hakkında karar verilmemiş emanet eşya veya taraflarca talep edilen belge ya da diğer delillerin teslimine dair takdir yetkisi, kararı veren Cumhuriyet savcısı, kararı veren Cumhuriyet savcısının tayin, emeklilik ya da istifa gibi nedenler ile görevinden ayrılmış olduğu hallerde ise Adalet Emanet Dairesinden sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından kullanılır.
KONYA HAKKINDA
KONYA HAKİMEVİ
SİTEMİZİ
 

Konya Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. © 2016 Tüm Hakları Saklıdır.