Adalet Bakanlığı
Konya İlamat ve İnfaz Bürosu
Adliyemize ait;
0332 221 31 00
numaralı santral hattını arayarak ilgili büro kalem personeli ile görüşebilirsiniz.

Bu büro tarafından;


• Konya Mahkemeleri, başka yer Cumhuriyet Başsavcılıkları, askeri savcılıklar ve diğer yargı mercilerinden infaz edilmek üzere gönderilen kesinleşmiş ilamların infazına yönelik işlem-ler gecikmeye mahal bırakılmaksızın yerine getirilir.
• Bu işlemler aşağıda açıklandığı şekilde ifa edilir:
- Konya Mahkemelerinden gelen ilamlar, doğrudan, başka yer Cumhuriyet Başsavcılıklarından gönderilen ilamlar ise gelen evrak bürosunca, infaz edilmek üzere ait olduğu ilamat bürosuna aktarılır.
- Başka yer ve Konya İcra Mahkemelerinden gelen hapsen tazyik ilâmları hapsen tazyik ekranından, tazyik hapsi ev-rakı tazyik hapsi ekranından, Mahkeme düzenini bozmaktan verilen disiplin hapsi işlemleri disiplin ekranından takip edilir.
• Başka yerden gelen veya Konya Mahkemelerince gönderilen ilam kayıtlarının düzenli yapılıp yapılmadığı ve kayıt dışı evrak kalıp kalmadığı UYAP Bilişim Sistemi ekranındaki raporlar vasıtasıyla belirli aralıklarla denetlenir.
• İlamat evrakı; kesinleşme şerhi bulunup bulunmadığı, kararın infaz kabiliyeti taşıyıp taşımadığı, verilen cezanın usul ve kanunlara uygun olup olmadığı, ceza zamanaşımının dolup dolmadığı, tutuklama ve gözetim sürelerinin belirtilip belirtilmediği gibi yönleri itibarıyla ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından, titizlikle incelenir.
KONYA HAKKINDA
KONYA HAKİMEVİ
SİTEMİZİ
 

Konya Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. © 2016 Tüm Hakları Saklıdır.