Adalet Bakanlığı
Kanun Yolları Bürosu
Adliyemize ait;
0332 221 31 00
numaralı santral hattını arayarak ilgili büro kalem personeli ile görüşebilirsiniz.

Bu büro tarafından;


• Konya Asliye Ceza Mahkemeleri ve Sulh Ceza Hâkimliklerinden verilen nihai kararlar ile mülhakat ceza mahkemelerinden verilen ve muvakkaten yürürlükte bulunan 1412 sayılı yasanın 310/3 maddesi uyarınca Başsavcılığımıza intikal eden kararların görüldü işlemleri yapılır. Kanuna aykırılık ihtiva ettiği değerlendirilen hükümler aleyhine olağan kanun yollarına başvurulur.
• Temyiz edilmeksizin kesinleşen hükümlerin kanun yararına bozulmasını teminen resen başvuruda bulunulur. Cumhuriyet Başsavcılığına intikal eden kanun yarına bozma, yargılamanın yenilenmesi vb. olağanüstü kanun yollarına dair müracaatlar hakkında görüş bildirilir.
• Temyiz, itiraz ve kanun yararına bozma dilekçeleri cinsine göre ayrı ayrı kartonlarda saklanmak sureti ile denetime hazır tutulur.
• Mahkemeler tarafından talep edilenler ile nihai karar öncesin-de re’sen iletilmesi gereken görüş veya mütalaa beyanı işlem-leri iş bölümü listesinde görevlendirilen Cumhuriyet savcıları tarafından yerine getirilir.
KONYA HAKKINDA
KONYA HAKİMEVİ
SİTEMİZİ
 

Konya Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. © 2016 Tüm Hakları Saklıdır.