Adalet Bakanlığı
Konya Uzlaşma Bürosu
Büro Görevlileri
Cumhuriyet Savcısı: 2
Yazı İşleri Müdürü: 1
Zabıt Katibi: 4
Adliyemize ait;
0332 221 31 00
numaralı santral hattını arayarak soruşturma bürosu kalem personeli ile görüşebilirsiniz.

Bu büro tarafından;

• Uzlaşma kapsamında kalan suçlarla ilgili soruşturmalara ilişkin işlemler yürütülerek sonuçlandırılır.
• Uzlaşma konusunda soruşturmanın tüm taraflarının beyanlarının tespit edilmesi ve tarafların uzlaşma konusunda olumlu beyanda bulunmaları halinde, evrakın, sonraki aşamaları ile ilgili işlemlerin yürütülerek sonuçlandırılması için Uzlaşma Bürosuna tevdii edilir.
• Uzlaşma prosedürü başladıktan sonra tarafların anlaşmamaları nedeni ile uzlaşmanın sağlanamaması halinde evrak, geldiği büroya iade edilmeksizin Uzlaşma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcıları tarafından muktezaya bağlanarak neticelendirilir.
• Taraflardan herhangi birisinin uzlaşmayı kabul etmemesi durumunda soruşturmaya devam olunarak sonuçlandırılır. Evrak bu nedenle Uzlaşma Bürosuna gönderilmez.
• Uzlaşma görüşmeleri toplantı ve müzakere odası tahsis işlemleri bu büro tarafından yerine getirilir.
• Soruşturma işlemlerinde 5918 Sayılı Kanunun 8. Maddesi ile değişik 5271 sayılı Kanunun 253 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının "Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte işlenmiş olması hâlinde de uzlaşma hükümleri uygulanmaz." hükmünün nazara alınarak, evrakın tefrik edilmeksizin soruşturma savcıları tarafından neticelendirilir.
• Basın Suçları, Siber Suçları, Çocuk Suçları, Memur Suçları, Fikri ve Sınai Haklar Suçları Soruşturma Bürolarının görevine giren soruşturmalarda evrak Uzlaşma Bürosuna tevdii edilmeksizin sonuçlandırılır.
KONYA HAKKINDA
KONYA HAKİMEVİ
SİTEMİZİ
 

Konya Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. © 2016 Tüm Hakları Saklıdır.