Adalet Bakanlığı
Konya Yakalama Bürosu
Adliyemize ait;
0332 221 31 00
numaralı santral hattını arayarak ilgili büro kalem personeli ile görüşebilirsiniz.

Bu büro tarafından;


• Soruşturma aşamasında, Cumhuriyet savcısının talebi üzeri-ne, CMK’nun 98’inci maddesi gereğince mahkemece verilen yakalama emirleri,
• Kovuşturma aşamasında, yargılandığı Mahkemece CMK’nun 199 maddesi uyarınca verilen yakalama emirleri, kaçak olup da, CMK’nun 248/5. maddesi gereğince yokluğunda verilen tutuklama kararları, İle ilgili işlemler yapılır.
• Mahkemeler veya Cumhuriyet Başsavcılıklarınca haklarında çıkartılmış olan yakalama emri üzerine, kolluk kuvvetlerince yakalanan veya kendiliğinden gelerek teslim olan ilgililer hak-kında, UYAP Bilişim Sistemi üzerinden, Adalet Bakanlığı Bil-gi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 26.12.2011 tarih 2011/9094 sayılı yazıları uyarınca yakalama dosyası oluşturularak alınan yakalama emirleri kayıtlarına işlenir.
• Kollukça yakalanan veya kendiliğinden teslim olanlar, haklarında yakalama emri bulunan şüpheli veya sanıklar, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı veya mahkemelerine ait yakalama kararlarında, ilgili Cumhuriyet savcısına veya mahkemesine; taşradan gelen yakalama kararları ise mesai saatleri içerisinde Talimat Bürosuna, mesai saatleri dışı veya tatil günlerinde nöbetçi Cumhuriyet savcısına sevk edilerek yakalama emrinin gereğinin yapılması sağlanır.
• Yakalama Emri gereğince ifadesi alınan şüpheliler veya sa-nıklar tutuklanır ise, ceza infaz kurumuna sevk işlemleri yapı-lır.
• Yakalama emri gereğince tutuklanan askeri şahıs ise, gereği yapılmak üzere Merkez Komutanlığı’na gönderilir.
• CMK. 94. maddesi gereğince tutuklananların evrakı ait olduğu mahkemesine veya mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirilerek yapılan işlemler kayıtlarına geçirilir ve sonuçlandırılan evrakın kayıtları kapatılır.
• Mahkemelerce yakalama emri kararı geri istendiğinde veya kaldırıldığında otomatik olarak UYAP Bilişim Sistemi ve KİHBİ sisteminde “aranıyor” uyarısının kalkması nedeniyle elektronik olarak gelen geri isteme veya yakalama emri kal-dırma müzekkeresi kayıtlarına eklenerek kayıt kapatılır.
• Yakalanan şahısların işlemlerinin çabuklaştırılması ve gereksiz yere özgürlüklerinin kısıtlanmaması amacıyla gerektiğinde faks ve telefon kullanılır.
• UYAP Bilişim Sistemindeki raporlar vasıtasıyla her takvim yılı sonunda mahkemelerden verilen ve henüz geri alınmamış bulunan yakalama emri müzekkerelerinin listesi çıkartılarak Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığında bulunan yakalama emirleri kontrol edilir.
KONYA HAKKINDA
KONYA HAKİMEVİ
SİTEMİZİ
 

Konya Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. © 2016 Tüm Hakları Saklıdır.