Sözleşmeli Teknisyen (Ziraat)-Aşçı Destek Personeli-Diğer Sağlık Personeli Sınavına İlişkin Duyuru

 

T.C.
KONYA
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Sözleşmeli Teknisyen (Ziraat)-Aşçı Destek Personeli-Diğer Sağlık Personeli Sınavına İlişkin Duyuru

 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 18/05/2018 tarihli, Sözleşmeli Personel Alımı ilanı gereğince,

Konya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza verilen sınav izni ile Sözleşmeli Teknisyen (Ziraat)-Aşçı Destek Personeli-Diğer Sağlık Personeli sınavına müracaat eden adaylardan merkezi sınavlardan lisans mezunları için 2016-KPSSP3, önlisans mezunları için 2016-KPSSP93,ortaöğretim mezunları için 2016-KPSSP94 puan türlerinden almış oldukları puana göre en yüksek puandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda, ilgili sınav komisyonları Sözleşmeli Teknisyen (Ziraat)-Aşçı Destek Personeli-Diğer Sağlık Personeli kadro sayısının 5 katı sıralamasına giren ve yapılacak olan sözlü sınavına katılmaya hak kazanan (listede isimlerinin yanında KABUL yazan) adayları gösterir liste ektedir.

Listede isimlerinin yanında KABUL yazan adayların sözlü sınavları 10/09/2018 Pazartesi günü saat: 09:00'dan itibaren Konya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nda yapılacak olup, listede isimleri bulunan adayların saat:08:30'dan itibaren T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanı, Pasaport veya sürücü belgesi ile birlikte Konya Adalet Sarayı, L Blok, K:3'de bulunan Komisyon Başkanlığında hazır bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatte mazeretsiz olarak belirtilen yerde hazır bulunmayan adaylar Sınav Komisyonunca uygun görülecek mazeret sunmadıkları takdirde sözlü sınav hakkını kaybedeceklerdir.

Adaylar;

* Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırası Formu (Ek-3 - 4 adet) ile,
                (Formun Bilgisayar ortamında doldurularak, her bir forma 1 adet fotoğraf yapıştırmak şartıyla)

* Vukuatlı Nüfus Kayıt Tablosunu en geç 23/07/2018 tarihine kadar Komisyon Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu ilan adaylara tebliğ mahiyetinde olup, listede adı geçen adayların adresine ayrıca Sözlü Sınav günü ve saati ile ilgili tebligat yapılamayacağı, bundan sonraki süreçte sınavla ilgili (sözlü sınav sonuçları, nihai başarı listeleri, vs.) duyuruların Konya Adliyesin http://www.konya.adalet.gov.tr/ resmi internet sitesinde ilan edilecek olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı ilanen duyrulur. 27/06/2018

 

 

Nuri Koçer
Başkan
Bestami TEZCAN
Üye

Mevlüt GÜLBUDAK
Üye

 

*KONYA (EREĞLİ) Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli Teknisyen (Ziraat) sözlü sınavına katılmaya hak kazananlara ilişkin liste. (Tıklayınız)

*AKŞEHİR Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli Aşçı Destek Personeli sözlü sınavına katılmaya hak kazananlara ilişkin liste. (Tıklayınız)

*AKŞEHİR Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli Diğer Sağlık Personeli sözlü sınavına katılmaya hak kazananlara ilişkin liste. (Tıklayınız)