Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu Sınavına İlişkin Duyuru

 

T.C.
KONYA
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu Sınavına İlişkin Duyuru

 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 18/05/2018 tarihli, Sözleşmeli Personel Alımı ilanı gereğince,

Konya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza verilen sınav izni ile Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu sınavına müracaat eden adaylardan merkezi sınavlardan lisans mezunları için 2016-KPSSP3, önlisans mezunları için 2016-KPSSP93,ortaöğretim mezunları için 2016-KPSSP94 puan türlerinden almış oldukları puana göre en yüksek puandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda, ilgili sınav komisyonları Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu kadro sayısının 10 katı sıralamasına giren ve yapılacak olan boy-kilo ölçümüne katılmaya hak kazanan (listede isimlerinin yanında KABUL yazan) ve başvuruları reddedilenlere ilişkin liste ektedir.

Listede isimlerinin yanında KABUL yazan adayların boy-kilo ölçümü yapılacağı tarihte Konya Adalet Sarayı C Blok, 1. Katta bulunan Konferans Salonunda saat:08:30'dan itibaren T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanı, Pasaport veya sürücü belgesi ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatte mazeretsiz olarak belirtilen yerde hazır bulunmayan ve Sınav Komisyonunca uygun görülecek mazeret sunmayan adaylar boy-kilo ölçümüne katılma hakkını kaybedeceklerdir. Boy-kilo ölçümüne gelen adayların gelirken yanında bulundurması gereken belgeler;

* Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Ek:3) 4 adet
                (Formun Bilgisayar ortamında doldurularak, her bir forma 1 adet fotoğraf yapıştırmak şartıyla)

* Vukuatlı Nüfus Kayıt Tablosunu boy-kilo ölçümü yapıldığı gün Komisyon Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu ilan adaylara tebliğ mahiyetinde olup, listede adı geçen adayların adresine ayrıca Sözlü Sınav günü ve saati ile ilgili tebligat yapılamayacak olup, bundan sonraki süreçte sınavla ilgili (sözlü sınav sonuçları, nihai başarı listeleri, vs.) duyurular Konya Adliyesinin http://www.konya.adalet.gov.tr/ resmi internet sitesinde ilan edilecektir. İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı ilanen duyrulur. 27/06/2018

 

Nuri Koçer
Başkan
Bestami TEZCAN
Üye

Mevlüt GÜLBUDAK
Üye

 

*KONYA Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu (ERKEK) boy-kilo ölçümüne katılmaya hak kazananlara ilişkin liste. (Tıklayınız)

*KONYA Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu (BAYAN) boy-kilo ölçümüne katılmaya hak kazananlara ilişkin liste. (Tıklayınız)

*KONYA (EREĞLİ) Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu (ERKEK) boy-kilo ölçümüne katılmaya hak kazananlara ilişkin liste. (Tıklayınız)

*KONYA (EREĞLİ) Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu (BAYAN) boy-kilo ölçümüne katılmaya hak kazananlara ilişkin liste. (Tıklayınız)

*AKŞEHİR Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu (ERKEK) boy-kilo ölçümüne katılmaya hak kazananlara ilişkin liste. (Tıklayınız)

*SEYDİŞEHİR Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu (ERKEK) boy-kilo ölçümüne katılmaya hak kazananlara ilişkin liste. (Tıklayınız)

*Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 18/05/2018 tarihli, Sözleşmeli Personel Alımı ilanı ile açılan kadrolara başvuruda bulunan ve başvuruları reddedilenlere ilişkin liste. (Tıklayınız)