Sözleşmeli Zabıt Katipliği-İcra Katipliği Sınavına İlişkin Duyuru

 

T.C.
KONYA
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Sözleşmeli Zabıt Katipliği-İcra Katipliği Sınavına İlişkin Duyuru

 

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 18/05/2018 tarihli, Sözleşmeli Personel Alımı ilanı gereğince,

Konya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza verilen sınav izni ile Sözleşmeli Zabıt Katipliği-İcra Katipliği uygulama sınavına katılma başvurusu kabul edilen ve reddedilen adayların listesi ektedir. Sınava katılacak adaylardan listede isimleri bulunan ve müracaatları kabul edilen adaylar uygulama sınavına giriş belgelerini 02/07/2018 tarihi itibariyle Konya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'ndan (L Blok, K:3, Kapı No:302), şehir dışından gelecek olan adaylar ise sınav gününde sınav giriş belgelerini Konya Adalet Sarayı C Blok girişinde bulunan danışma masalarından bizzat alabileceklerdir.

Listede isimlerinin yanında “KABUL” yazan adaylar uygulama sınavına ekli listede belirtilen sıraya göre 09/07/2018 tarihi saat:09.00'dan itibaren Konya Adliyesi C Blok, 1. Katta Bulunan 106 nolu sınav salonunda gruplar halinde alınacak olup, tüm adayların belirtilen uygulama sınavına giriş saatinden en az 1 saat önce sınav salonu önünde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Uygulama Sınavında BAŞARILI olan adaylardan doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak, ilgili Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı için ilan edilen kadronun 3 katı kadar sözlü sınava çağrılacağı, buna göre oluşturulan sıralamada son sıradaki ile aynı sayıda doğru kelime yazan aday da sözlü sınava girebileceklerdir.

Uygulama sınavı Bakanlığın ve Konya Adliyesinin resmi web sitesinden ilan edilen (ekteki) yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak şartını taşımayan (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan) adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. ”Uygulama sınavı sırasında verilen metindeki imlâ işaretlerine (büyük ve küçük harf, virgül, nokta, kesme, inceltme, tırnak işaretleri gibi işaretlere) dikkat edilmeyecektir.

Bu ilan adaylara tebliğ mahiyetinde olup, aday tespit listesinde adı geçen adayların adresine ayrıca Uygulama Sınavı gün ve saati ile ilgili tebligat yapılmayacağı, Sınav giriş belgelerinin adreslerine gönderilmeyeceği, bundan sonraki süreçte sınavla ilgili (nihai başarı listeleri, sonuçlar, sözlü mülakat tarihi, yer vs.) duyurular Konya Adliyesi’nin http://www.konya.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinde ilan edilecektir.

*İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı ilanen duyurulur. 27/06/2018

 

Nuri Koçer
Başkan
Bestami TEZCAN
Üye

Mevlüt GÜLBUDAK
Üye

 

NOT: Adayların T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanı, Pasaport veya sürücü belgesi ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir. 

 

*KONYA Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli Zabıt Katipliği Uygulama Sınavına katılmaya hak kazananlara İlişkin Liste. (Tıklayınız)

*AKŞEHİR Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli Zabıt Katipliği Uygulama Sınavına katılmaya hak kazananlara İlişkin Liste. (Tıklayınız)

*KONYA (EREĞLİ) Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli Zabıt Katipliği Uygulama Sınavına katılmaya hak kazananlara İlişkin Liste. (Tıklayınız)

*SEYDİŞEHİR Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli Zabıt Katipliği Uygulama Sınavına katılmaya hak kazananlara İlişkin Liste. (Tıklayınız)

*KONYA Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli İcra Katipliği Uygulama Sınavına katılmaya hak kazananlara İlişkin Liste. (Tıklayınız)

*KONYA (EREĞLİ) Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli İcra Katipliği Uygulama Sınavına katılmaya hak kazananlara İlişkin Liste. (Tıklayınız)

*Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 18/05/2018 tarihli ilanı ile açılan kadrolara başvuruda bulunarak başvuruları reddedilenlere ilişkin liste. (Tıklayınız)