Sözleşmeli Mübaşirlik - Şoförlük – Bilgisayar, Elektronik, Klima Teknisyenliği - Aşçılık Sınavına İlişkin Duyuru

 

T.C.
KONYA
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Sözleşmeli Mübaşirlik - Şoförlük – Bilgisayar, Elektronik, Klima Teknisyenliği - Aşçılık

Sınavına İlişkin Duyuru

 

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 18/05/2018 tarihli, Sözleşmeli Personel Alımı ilanı ve Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 18/05/2018 tarih ve 18685 sayılı yazısı gereğince,

Konya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza verilen sınav izni ile Sözleşmeli Mübaşirlik – Şoförlük - Bilgisayar, Elektronik, Klima Teknisyenliği - Aşçılık sınavına müracaat eden adaylardan merkezi sınavlardan lisans mezunları için 2016-KPSSP3, önlisans mezunları için 2016-KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2016-KPSSP94 puan türlerinden almış oldukları puana göre en yüksek puandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda, ilgili sınav komisyonları Sözleşmeli Mübaşirlik-Şoförlük kadro sayısının 10 katı sıralamasına giren, Bilgisayar, Elektronik, Klima Teknisyenliği ve Aşçılık kadro sayısının 5 katı sıralamasına giren ve yapılacak olan sözlü sınava katılmaya hak kazanan (listede isimlerinin yanında KABUL yazan) adayları gösterir liste ektedir.

Listede isminin yanında kabul ve sözlü sınav tarih-saati yazılı olan adayların, belirtilen gün ve saatte, T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanı, Pasaport veya sürücü belgesinden biri ve son 6 ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf ile birlikte sınav saatinden en az 1 saat önce KONYA ADALET SARAYI, L BLOK, KAT.3'de (Konya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nda) hazır bulunmaları gerekmektedir.

Belirtilen gün ve saatte sözlü sınava katılmayan ve kimlik belgelerini yanında getirmeyen adaylar hiç bir mazereti kabul edilmeksizin sözlü sınava alınmayacaklardır.

Bu ilan adaylara tebliğ mahiyetinde olup, listede adı geçen adayların adresine ayrıca Sözlü Sınav günü ve saati ile ilgili tebligat yapılmayacağı, bundan sonraki süreçte sınavla ilgili (sözlü sınav sonuçları, nihai başarı listeleri, vb.) duyurular Konya Adliyesinin http://www.konya.adalet.gov.tr/ resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı ilanen duyrulur. 10.07.2018

 

 

Nuri KOÇER
Başkan
Bestami TEZCAN
Üye

Hasan AY
Üye

 

 

* KONYA Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli MÜBAŞİRLİK Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazananlara ve Kazanamayanlara İlişkin Liste. (Tıklayınız)

* KONYA Bölge İdare Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli MÜBAŞİRLİK Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazananlara ve Kazanamayanlara İlişkin Liste. (Tıklayınız)

* KONYA Bölge İdare Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli AŞÇILIK Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazananlara İlişkin Liste. (Tıklayınız)

* KONYA Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli BİLGİSAYAR TEKNİSYENLİĞİ Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazananlara ve Kazanamayanlara İlişkin Liste . (Tıklayınız)

* KONYA Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli ELEKTRONİK TEKNİSYENLİĞİ Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazananlara İlişkin Liste. (Tıklayınız)

* KONYA Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli KLİMA TEKNİSYENLİĞİ Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazananlara İlişkin Liste. (Tıklayınız)

* KONYA Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli ŞOFÖRLÜK Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazananlara ve Kazanamayanlara İlişkin Liste. (Tıklayınız)

* SEYDİŞEHİR Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli MÜBAŞİRLİK Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazananlara ve Kazanamayanlara İlişkin Liste.(Tıklayınız)

* Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 18/05/2018 tarihli ilanı ile açılan kadrolara  başvuruda bulunarak başvuruları reddedilenlere ilişkin liste. (Tıklayınız)