Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu Sınavına İlişkin Duyuru

 

T.C.
KONYA
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu

Sınavına İlişkin Duyuru

 

Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu Sınavına İlişkin Duyuru Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 18/05/2018 tarihli, Sözleşmeli Personel Alımı ilanı gereğince,

Konya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza verilen sınav izni ile Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu sınavına müracaat eden adaylardan merkezi sınavlardan lisans mezunları için 2016-KPSSP3, önlisans mezunları için 2016-KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2016-KPSSP94 puan türlerinden almış oldukları puana göre en yüksek puandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda, ilgili sınav komisyonları Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu kadro sayısının 10 katı sıralamasına giren ve yapılacak olan boy-kilo ölçümüne katılmaya hak kazanan adayların boy-kilo ölçümleri yapılmış olup, sözlü sınava girmeye hak kazanan ve kazanamayan adaylara ait liste ektedir.

Listede isimlerinin yanında BAŞARILI ve sözlü sınav tarih-saati yazılı olan adayların, belirtilen gün ve saatte, T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanı, Pasaport veya sürücü belgesinden biri ve son 6 ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf ile birlikte sınav saatinden en az 1 saat önce KONYA ADALET SARAYI, L BLOK, KAT.3' de (Konya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nda) hazır bulunmaları gerekmektedir.

Belirtilen gün ve saatte sözlü sınava katılmayan ve kimlik belgelerini yanında getirmeyen adaylar hiç bir mazereti kabul edilmeksizin sözlü sınava alınmayacaklardır.

Bu ilan adaylara tebliğ mahiyetinde olup, listede adı geçen adayların adresine ayrıca Sözlü Sınav günü ve saati ile ilgili tebligat yapılamayacak olup, bundan sonraki süreçte sınavla ilgili (sözlü sınav sonuçları, nihai başarı listeleri, vb.) duyurular Konya Adliyesinin http://www.konya.adalet.gov.tr/ resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı ilanen duyrulur. 10/07/2018

 

 

Nuri KOÇER
Başkan

Bestami TEZCAN
Üye

Hasan AY
Üye

 

* KONYA Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli İnfaz ve Koruma  Memurluğu (ERKEK) sözlü sınava katılmaya hak kazananlara ve kazanamayanlara ilişkin liste.   (Tıklayınız)

* KONYA Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli İnfaz ve Koruma  Memurluğu (BAYAN) sözlü sınava katılmaya hak kazananlara ve kazanamayanlara ilişkin liste.   (Tıklayınız)

* KONYA (EREĞLİ) Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli İnfaz ve Koruma  Memurluğu (ERKEK) sözlü sınava katılmaya hak kazananlara ve kazanamayanlara ilişkin liste. (Tıklayınız)

* KONYA (EREĞLİ) Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli İnfaz ve Koruma  Memurluğu (BAYAN) sözlü sınava katılmaya hak kazananlara ve kazanamayanlara ilişkin liste.   (Tıklayınız)

* AKŞEHİR Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu (ERKEK) sözlü sınava katılmaya hak kazananlara ve kazanamayanlara ilişkin liste. (Tıklayınız)

* SEYDİŞEHİR Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli İnfaz ve Koruma  Memurluğu (ERKEK)  sözlü sınava katılmaya hak kazananlara ve kazanamayanlara ilişkin liste. (Tıklayınız)