Sözleşmeli Zabıt Katipliği Sınavına İlişkin Duyuru

 

T.C.
KONYA
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Konya Sözleşmeli Zabıt Katipliği
Akşehir Sözleşmeli Zabıt Katipliği
Ereğli/KONYA Sözleşmeli Zabıt Katipliği
Seydişehir Sözleşmeli Zabıt Katipliği
Konya Sözleşmeli İcra Katipliği
Ereğli/KONYA Sözleşmeli İcra Katipliği


Uygulama Sınav Sonucu ve Mülakatına İlişkin Duyuru

 

 

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 18/05/2018 tarihli, Sözleşmeli Personel Alımı ilanı gereğince,

Konya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza verilen sınav izni gereğince Başkanlığımızca yapılan Konya, Akşehir, Ereğli/Konya ve Seydişehir Sözleşmeli Zabıt Katipliği ile Konya ve Ereğli/KONYA Sözleşmeli İcra Katipliği sınavına müracaat eden adaylardan başvuruları kabul edilen, uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınav komisyonunca doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen kadronun 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

Listede isminin yanında BAŞARILI ve SÖZLÜ SINAV TARİH-SAATİ yazılı olan adayların, belirtilen gün ve saatte, T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanı, Pasaport veya sürücü belgesinden biri ve son 6 ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf ile birlikte sınav saatinden en az 1 saat önce KONYA ADALET SARAYI, L BLOK, KAT.3'de (Konya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nda) hazır bulunmaları gerekmektedir.

Belirtilen gün ve saatte sözlü sınava katılmayan ve kimlik belgelerini yanında getirmeyen adaylar hiç bir mazereti kabul edilmeksizin sözlü sınava alınmayacaklardır.

Bu ilan adaylara tebliğ mahiyetinde olup, listede adı geçen adayların adresine ayrıca Sözlü Sınav günü ve saati ile ilgili tebligat yapılmayacağı, bundan sonraki süreçte sınavla ilgili (sözlü sınav sonuçları, nihai başarı listeleri, vb.) duyurular Konya Adliyesinin http://www.konya.adalet.gov.tr/ resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı ilanen duyrulur. 11.07.2018

 

 

Nuri KOÇER
Başkan
Bestami TEZCAN
Üye

Hasan AY
Üye

 

 

Sözlü Sınava Girecek İCRA KATİP ADAYLARINDAN İstenecek Belgeler

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 27 Temmuz 2018 Cuma gününe kadar;

a) 6x9 cm ebadında iki adet fotoğraf,

b) Mal Bildirimi Formu, (Tıklayınız)

c) Arşiv araştırmasına esas olmak üzere ilgilinin fotoğrafını ve imzasını taşıyan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, (Tıklayınız)
                  (3 Adet formun bilgisayar ortamında doldurularak, her bir forma 1 adet fotoğraf yapıştırmak şartıyla)

d) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı, (Tıklayınız) sınav birimine teslim edecekler veya icra katipliği ilanının 2 nci maddesindeki esaslara göre göndereceklerdir.

 

 

* KONYA Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli ZABIT KATİPLİĞİ Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazananlar ve Kazanamayanlara İlişkin Liste. (Tıklayınız)

* AKŞEHİR Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli Zabıt Katipliği Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazananlar ve Kazanamayanlara İlişkin Liste. (Tıklayınız)

* KONYA (EREĞLİ) Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli Zabıt Katipliği  Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazananlar ve Kazanamayanlara İlişkin Liste. (Tıklayınız)

* SEYDİŞEHİR Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli Zabıt Katipliği Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazananlar ve Kazanamayanlara İlişkin Liste. (Tıklayınız)

* KONYA Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli İcra Katipliği Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazananlara ve Kazanamayanlara İlişkin Liste. (Tıklayınız)


* KONYA (EREĞLİ) Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli İcra Katipliği Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazananlar ve Kazanamayanlara İlişkin Liste. (Tıklayınız)