CTE Nihai Liste

 

T.C.
KONYA
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

İLÂN

 

            Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 18/05/2018 tarihli Sözleşmeli Personel alım ilanına istinaden yapılan sınavlar sonucunda;

 

            - İnfaz ve Koruma Memurluğu

            - Ziraat Teknisyenliği

            - Aşçı Destek Personeli

            - Sağlık Personeli

ünvanlarında nihai listede adı geçen asil adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri en geç 04/01/2019 tarihi mesai bitimine kadar ATANACAKLARI KOMİSYON BAŞKANLIĞINA (Örneğin; Ereğli Komisyon Başkanlığı, Akşehir Komisyon Başkanlığı, Seydişehir Komisyon Başkanlığı ve Konya Komisyon Başkanlığı) şahsen teslim etmeleri, il dışında bulunan adayların ise sınavı yapan Adalet Komisyonu Başkanlığına gönderilmek üzere herhangi bir Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile gönderilmesi gerekmektedir.


              * Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 2 adet.

              * Biyometrik Fotoğraf 6*9 ebatında 2 adet.

              * Diploma Aslı veya onaylı örneği 2 adet ( e-devlet çıktısı kabul edilmeyecektir.)

              * Askerlik Durum Belgesi 2 adet ( e-devlet çıktısı kabul edilmeyecektir. Ayrıca erkek adaylar için askerlik durumunun sağlık nedeniyle muaf sayılmış olması halinde, muaf sayılmasına ilişkin sağlık raporununda eklenmesi gerekmektedir.)

              * Adli ve arşiv sicil kaydı 2 adet ( e-devlet çıktısı kabul edilmeyecektir.Evli ya da Boşanmış Bayan Adayların 2 Adet evlilik öncesi soyadı ve 1 Adet de evlilik soyadlarına ilişkin Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Belgelerini ayrı ayrı olacak şekilde toplamda 4 Adet gerekmektedir.)

              * Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 2 adet (anne-baba-eşi-kardeşi/kardeşleri,çocuk/çocukları gösterir şekilde-nüfus müdürlüğünden alınmak üzere), (edevlet çıktısı kabul edilmeyecektir.).

              * Mal Bildirimi Formu 2 adet (önlü arkalı olmayacak) (Tıklayınız)

              * Eş Durum Beyanı 2 adet.(Tıklayınız)

              * Başka Kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe 2 adet. (Tıklayınız)

              * Sağlık Kurulu Raporu 1 adet asıl 1 adet fokopi olmak üzere 2 adet. (Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek).NOT: ADAYLAR İSTENİLEN BELGELERİ MAVİ ŞEFFAT DOSYA İÇERİSİNDE SIRALI BİR ŞEKİLDE ATANACAĞI KOMİSYON BAŞKANLIĞINA TESLİM ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.


- Konya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı (Erkek) İnfaz ve Koruma Memurluğu Nihai Listesi

- Konya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı (Bayan) İnfaz ve Koruma Memurluğu Nihai Listesi

- Akşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı (Erkek) İnfaz ve Koruma Memurluğu Nihai Listesi

- Akşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Aşcı Destek Personeli Nihai Listesi

- Akşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sağlık Personeli Nihai Listesi

- Ereğli (Konya) Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı (Erkek) İnfaz ve Koruma Memurluğu Nihai Listesi

- Ereğli (Konya) Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı (Bayan) İnfaz ve Koruma Memurluğu Nihai Listesi

- Ereğli (Konya) Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Ziraat Teknisyenliği Nihai Listesi

- Seydişehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı (Erkek) İnfaz ve Koruma Memurluğu Nihai Listesi