PGM Nihai Liste

 

T.C.
KONYA
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

İLÂN


              Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 18/05/2018 tarihli Sözleşmeli Personel alım ilanına istinaden yapılan sınavlar sonucunda;

             -Zabıt Katipliği

             -Bilgisayar Teknisyenliği

             -Klima Teknisyenliği

             -Elektronik Teknisyenliği

             -Şoförlük

             -Mübaşirlik

             -Aşçılık

              Ünvanlarında nihai listede adı geçen asil adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri en geç 04/01/2019 tarihi mesai bitimine kadar ATANACAKLARI KOMİSYON BAŞKANLIĞINA (Örneğin; Ereğli Komisyon Başkanlığı, Akşehir Komisyon Başkanlığı, Seydişehir Komisyon Başkanlığı ve Konya Komisyon Başkanlığı) şahsen teslim etmeleri, il dışında bulunan adayların ise sınavı yapan Adalet Komisyonu Başkanlığına gönderilmek üzere herhangi bir Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile gönderilmesi gerekmektedir.


              * Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 2 adet.

              * Biyometrik Fotoğraf 6*9 ebatında 2 adet.

              * Diploma Aslı veya onaylı örneği 2 adet ( e-devlet çıktısı kabul edilmeyecektir.)

              * Askerlik Durum Belgesi 2 adet ( e-devlet çıktısı kabul edilmeyecektir.)

              * Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu ( bilgisayar ortamında doldurulmak ve ıslak imza ile imzalamak, ikamet adresinin detaylı bir şekilde mahalle,sokak,apartman, kapı numarası belirtilmek üzere 3 adet) (Tıklayınız)

              * Adli ve arşiv sicil kaydı 2 adet ( e-devlet çıktısı kabul edilmeyecektir.Evli ya da Boşanmış Bayan Adayların 2 Adet evlilik öncesi soyadı ve 1 Adet de evlilik soyadlarına ilişkin Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Belgelerini ayrı ayrı olacak şekilde toplamda 4 Adet gerekmektedir.)

              * Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 2 adet (anne-baba-eşi-kardeşi/kardeşleri,çocuk/çocukları gösterir şekilde-nüfus müdürlüğünden alınmak üzere), (edevlet çıktısı kabul edilmeyecektir.).

              * Mal Bildirimi Formu 2 adet (önlü arkalı olmayacak) (Tıklayınız)

              * Eş Durum Beyanı 2 adet.(Tıklayınız)

              * Başka Kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe 2 adet. (Tıklayınız)

              * Sağlık Durum Beyanı 2 adet. (Tıklayınız)

              * Tercih dilekçesi (Sadece Zabıt Katipliği, Mübaşir ünvanlarında Konya Adliyesi için ) (Tıklayınız)


NOT: ADAYLAR İSTENİLEN BELGELERİ MAVİ ŞEFFAT DOSYA İÇERİSİNDE SIRALI BİR ŞEKİLDE ATANACAĞI KOMİSYON BAŞKANLIĞINA TESLİM ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.


-İcra Katipliği ,

              Ünvanında nihai listede adı geçen asil adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri en geç 04/01/2019 tarihi mesai bitimine kadar Konya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına şahsen teslim etmeleri, il dışında bulunan adayların ise sınavı yapan Adalet Komisyonu Başkanlığına gönderilmek üzere herhangi bir Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile gönderilmesi gerekmektedir.

              *Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 2 adet.

              *Diploma Aslı veya onaylı örneği 2 adet ( e-devlet çıktısı kabul edilmeyecektir.)

              *Askerlik Durum Belgesi 2 adet ( e-devlet çıktısı kabul edilmeyecektir.)

              *Adli ve arşiv sicil kaydı ( e-devlet çıktısı kabul edilmeyecektir.Evli ya da Boşanmış Bayan Adayların 2 Adet evlilik öncesi soyadı ve 2 Adet de evlilik soyadlarına ilişkin Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Belgelerini ayrı ayrı olacak şekilde toplamda 4 Adet gerekmektedir.)

              * Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 2 adet (anne-baba-eşi-kardeşi/kardeşleri,çocuk/çocukları gösterir şekilde-nüfus müdürlüğünden alınmak üzere 1 adet ) (edevlet çıktısı kabul edilmeyecektir.)

              *Eş Durum Beyanı 2 adet (Tıklayınız)

              *Başka Kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe 2 adet. (Tıklayınız)

              *Sağlık Durum Beyanı 2 adet (Tıklayınız)

              *Mal Bildirimi Formu 2 adet (önlü arkalı olmayacak) (Tıklayınız)


              NOT: ADAYLAR İSTENİLEN BELGELERİ MAVİ ŞEFFAT DOSYA İÇERİSİNDE SIRALI BİR ŞEKİLDE ATANACAĞI KOMİSYON BAŞKANLIĞINA TESLİM ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.


- Konya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Zabıt Katipliği Nihai Listesi

- Konya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Bilgisayar Teknisyenliği Nihai Listesi

- Konya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Klima Teknisyenliği Nihai Listesi

- Konya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Elektronik Teknisyenliği Nihai Listesi

- Konya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Şoförlük Nihai Listesi

- Konya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Mübaşirlik Nihai Listesi

- Konya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı İcra Katipliği Nihai Listesi

- Konya Bölge İdare Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Aşçılık Nihai Listesi

- Konya Bölge İdare Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Mübaşirlik Nihai Listesi

- Akşehir Adli Yargı ilk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Zabıt Katipliği Nihai Listesi

- Ereğli (Konya) Adli Yargı ilk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Zabıt Katipliği Nihai Listesi

- Ereğli (Konya) Adli Yargı ilk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı İcra Katipliği Nihai Listesi

- Seydişehir Adli Yargı ilk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Zabıt Katipliği Nihai Listesi

- Seydişehir Adli Yargı ilk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Mübaşirlik Nihai Listesi