Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Alma Zorunluluğu

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Alma Zorunluluğu

 

Resmi Gazetede 6 Aralık 2018 tarihinde yayınlanmış olan "Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin" 5(h) maddesi bilirkişilik siciline kayıtlı arabulucular ve bilirkişilere de; tebligatın elektronik yolla yapılmasını zorunlu kılmıştır.

Bu yönetmelikle 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren avukatlar, arabulucular ve bilirkişilere "Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi`ne (UETS)" dahil olma ve bir Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) alma zorunluluğu getirilmiştir.

KEP adreslerini aşağıda linki verilen hizmet sağlayıcıların sayfasından alabilirler.

https://www.btk.gov.tr/kayitli-elektronik-posta-hizmet-saglayicilar

http://pttkep.gov.tr/online-basvuru

Bu konudaki yönetmelik linki de aşağıda verilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181206-2.htm