Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2024 Yılı Tercüman Listesi Başvuru Sonucu
  29.11.2023

  T.C.

  KONYA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

  İLAN

   

  Ceza Muhakemesi Kanununa göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik gereğince, Başkanlığımıza başvuruda bulunan ilgililerin başvuru sonuçlarına ilişkin liste aşağıda ilan edilmiş olup, iş bu ilan tarihinden itibaren kabul kararlarına karşı 60 gün içerisinde İdare Mahkemesi'ne dava yolu açık olmak üzere itiraz edilebilecektir.  

  Başvuruları kabul edilen ve yemin edeceklere ait listede T.C. Kimlik Numarası, Adı Soyadı, Mesleği ve Uzmanlık Alanı belirtilen ilgililere, Konya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununun 202 inci maddesi uyarınca yemin yaptırılacağından, 14 Aralık 2023 tarihinde saat 14.30’da Konya Adalet Sarayı C Blok 3. Kat Mavi Salonda Kimlik Belgeleri ile hazır bulunmaları (2023 Yılı Tercüman Listesinde kayıtlı olanlar hariç) gerekmektedir.

  14 Aralık 2023 tarihinde saat 14.30’da yemine gelemeyecek adayların ise 14 Aralık 2023 mesai bitimine kadar Başkanlığımıza mazeretlerini bildirmek şartıyla (resmi belge), mazeretleri kabul edilen adaylar 19 Aralık 2023 saat 15.30’da yemin ettirilmek üzere Komisyon Başkanlığımızda Nüfus Cüzdanları ile hazır bulunmaları gerekmektedir.

  Bu tarihte de yemine gelmeyen adayların geçerli mazeretleri olsa dahi yemin ettirilmeyecektir.

   

  • 2024 Yılı Tercüman Listesine İstinaden Başvurusu Kabul Edilip Yemine Katılacaklara Ait Liste (Tıklayınız)

   

               Bu konuda ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı, ilanın tebliğ yerine sayılacağı hususu ilan olunur. 29/11/2023

  Adres

  Akabe Mah. Cemil Çiçek Cad. No: 63 KARATAY / KONYA

  Telefon

  0332 221 31 00

  Faks 0332 221 32 45

  E-Posta

  konyacbsisaretadalet.gov.tr