Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Konya ve Mülhakat Adliyeleri Müstemir Yetkili Hakimlerin İzin Durumlarını Gösterir Liste
  12.12.2023

  MÜSTEMİR YETKİLİ HAKİMLERİN İZİN DURUMLARINI GÖSTERİR LİSTE
  S.NOBULUNDUĞU GÖREVNOT
  11.ACM ÜYE29.11-29.12.2023 Yıllık İzin
  21.ACM ÜYE27.11.2023 - 29.12.2023 yıllık izin
  32.ACM ÜYE18-22.12.2023 Yıllık İzin
  44.ACM ÜYE11-22.12.2023 Yıllık İzin
  56.ACM ÜYE        11-20.12.2023 Yıllık İzin
  66.ACM ÜYE        04.10-14.01.2024 Doğum Sonrası İzin
  77.ACM ÜYE18-29.12.2023 yıllık izin
  88.ACM ÜYE       15-29.12.2023 Yıllık İzin
  99.ACM ÜYE20-22.12.2023 Mazeret İzni
  27-28.12.2023 yıllık izin
  109.ACM ÜYE25.10-23.01.2024 Doğum Sonrası İzin
  112.ASCM HKM.11-27.12.2023 yıllık izin
  129.ASCM HKM.18-29.12.2023 yıllık izin
  1314.ASCM HKM.25-28.12.2023 Yıllık İzin
  141.ASHM HKM.1/2 - T18-29.12.2023 Yıllık İzin
  156. AİLE HKM18-22.12.2023 Yıllık İzin
  163.SHM HKM. 1/2 Ç18-20.12.2023 Mazeret İzni
  174.İŞ HKM.15-28.12.2023 yıllık izin
  187.İŞ HKM. 1/218-19.12.2023 Mazeret İzni
  193.İCRA HKM18-29.12.2023 Yıllık İzin
  KONYA MÜLHAKAT ADLİYELERİ HAKİM LİSTESİ
  CİHANBEYLİ ADLİYESİ
  S.NOBULUNDUĞU GÖREVNOT
  1CİHANBEYLİ ASCM 1/227.12.2023-05.01.2024 Yıllık İzin
  2CİHANBEYLİ ASHM 1/2 - T + SH18-31.12.2023 Yıllık İzin
  KADINHANI ADLİYESİ
  S.NOBULUNDUĞU GÖREVNOT
  1KADINHANI SHM   + SCH25-29.12.2023 Yıllık İzin
  HADİM ADLİYESİ
  S.NOBULUNDUĞU GÖREVNOT
  1HADİM ASHM 1/311-30.12.2023 Yıllık İzin
  KULU ADLİYESİ
  S.NOBULUNDUĞU GÖREVNOT
  1KULU ASHM 1/214-29.12.2023 Yıllık İzin
  SARAYÖNÜ ADLİYESİ
  S.NOBULUNDUĞU GÖREVNOT
  1SARAYÖNÜ ASCM + SHM02-05.01.2024 Yıllık İzin
  Adres

  Akabe Mah. Cemil Çiçek Cad. No: 63 KARATAY / KONYA

  Telefon

  0332 221 31 00

  Faks 0332 221 32 45

  E-Posta

  konyacbsisaretadalet.gov.tr